In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Fisioteràpia

 

La fisioteràpia és una branca de les ciències de la salut que consisteix a apel·lar a elements naturals o accions mecàniques, com moviments corporals i exercicis físics. Es caracteritza per buscar el desenvolupament adequat de les funcions que produeixen els sistemes del cos, on el seu bon o mal funcionament repercuteix en la cinètica o moviment corporal humà.

 

Intervé, mitjançant l'ús de tècniques científicament demostrades, quan l'ésser humà ha perdut o està en risc de perdre, o alterar de forma temporal o permanent, l'adequat moviment, i amb això les funcions físiques. Sense oblidar-nos del paper fonamental que té la Fisioteràpia en l'àmbit de la prevenció per l'òptim estat general de salut.

 

En conclusió, la fisioteràpia no es pot limitar a un conjunt de procediments o tècniques. Ha de ser un coneixement profund de l'ésser humà. Per això és fonamental tractar les persones en la seva globalitat bio-psico-social per l'estreta interrelació entre aquests tres àmbits diferents.

 

El professional en aquesta àrea rep el títol de Fisioterapeuta. El fisioterapeuta és un professional que ha d'estar capacitat i autoritzat per avaluar, examinar, diagnosticar, i tractar, les deficiències, limitacions funcionals i discapacitats dels seus pacients i clients.

 

La Confederació Mundial per la Fisioteràpia (WCPT) recomana fisioterapeutes que hagin seguit programes educatius basats en estudis universitaris o de nivell universitari, amb un mínim de 4 anys, validats i acreditats. La formació professional prepara els fisioterapeutes per ser professionals autònoms capacitats per treballar en col·laboració amb altres membres de l'equip de salut. El pla d'estudis del fisioterapeuta inclou els coneixements i experiències d'aprenentatge en les ciències clíniques (per exemple, el contingut sobre els sistemes cardiovascular, endocrí, pulmonar, metabòlic, gastrointestinal, genitourinari, musculoesquelètic i neuromuscular, i de les condicions mèdiques i quirúrgiques vistes amb més freqüència pel fisioterapeuta).


Els plans d'estudis per al grau de fisioteràpia a més inclouen:

  • Recerca per determinar si els pacients o clients requereixen un major examen o derivació a un altre professional de la salut.
  • Valoració dels pacients o clients mitjançant l'obtenció d'una història clínica i altres fonts.
  • Avaluació de les dades de l'exploració (la història, la revisió dels sistemes, i les proves i mesures) per prendre decisions clíniques.
  • Determinar un diagnòstic que guiarà el futur del pacient.
  • Col·laborar amb els pacients o clients, membres de la família, altres professionals i altres persones, per determinar un pla d'atenció que sigui acceptable, realista, culturalment competent, i centrat en el pacient.
  • Proporcionar les intervencions de teràpia física necessàries per assolir les diferents metes i resultats.
  • Promoure la prevenció, promoció de la salut, i benestar de tots els individus.

La fisioteràpia és una professió lliure, independent i autònoma.